Via Cortese, 23
88100 Catanzaro (CZ)
Telefono: 0961744729